Zoddy

Aplikacja, która prowadzi za rękę przez cały proces tworzenia innowacji. Rozpoznaje na jakim etapie procesu są prace i jaki to rodzaj projektu. Podpowiada również najlepsze narzędzia, które na danym etapie warto zastosować i pomaga w ich użyciu. Wspiera ekspertów i pomaga w pracy twórczej indywidualnej i zespołowej.
Kategorie
ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki socjologiczne
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk społecznych
Uczelnia
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny