Metoda oceny obciążenia mechanicznego maszyn energetycznych, zwłaszcza tłokowych silników spalinowych

Metoda i system diagnostyczny oceny równomierności procesów roboczych zachodzących w diagnozowanej maszynie. W przypadku silników spalinowych umożliwia ocenę równomierności rozkładu obciążeń poszczególnych układów cylindrowych oraz wykrywanie zaniku spalania w jednym z cylindrów. System oparty jest na analizie zmian chwilowej prędkości obrotowej silnika z wykorzystaniem autorskich algorytmów.
Kategorie
inżynieria mechaniczna
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
Uczelnia
-