Bezzałogowy Statek Powietrzny WABIK

Bezzałogowy Statek Powietrzny WABIK (BSP WABIK) to autonomiczny śmigłowiec o maksymalnej masie startowej wynoszącej 35 kg, który wyposażony jest w pokładowy system kontroli lotu umożliwiający wykonanie autonomicznego startu, lotu i lądowania. Znaczna wartość masy użytecznej pozwala na zamontowanie na jego pokładzie szeregu urządzeń pomiarowych i obserwacyjnych, w tym głowicy optoelektronicznej.
Kategorie
automatyka, elektronika i elektrotechnika, inżynieria lądowa i transport
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
Uczelnia
Wojskowa Akademia Techniczna