Milamind

Milamind to innowacyjna platforma do zarządzania kwestionariuszami psychologicznymi. Celem platformy jest przełamanie i unowocześnienie bardzo tradycyjnego rynku narzędzi psychologicznych, mających wciąż w znacznej mierze formę papier–ołówek. Platforma daje możliwość przygotowania do każdego kwestionariusza zindywidualizowanej informacji zwrotnej, obliczanej na bazie wbudowanego algorytmu.
Kategorie
psychologia
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk społecznych
Uczelnia
SWPS Innowacje Sp. z o.o.