Jasnopis.pl

Jasnopis.pl jest narzędziem informatycznym, potrafi zmierzyć zrozumiałość tekstu w siedmiostopniowej skali, wskazać trudniejsze fragmenty i zaproponować poprawki. Działanie poparte jest badaniami naukowymi prowadzonymi przez zespół językoznawców, psychologów i informatyków. Wiarygodność wyników gwarantują ankiety psycholingwistyczne przeprowadzone z udziałem ponad 3,5 tys. respondentów.
Kategorie
językoznawstwo, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki socjologiczne
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk społecznych
Uczelnia
SWPS Innowacje Sp. z o.o.