Granulacja i modyfikacja powierzchniowa pyłów po procesach ekspanadacji perlitu i obróbce strumieniowo-ściernej.

Pył perlitowy oraz pył po oczyszczaniu strumieniowo-ściernym stanowią odpady, które zanieczyszczają środowisko naturalne. Ich składowanie i utylizacja są niezwykle kosztowne. Rozwiązaniem jest granulacja powstałych pyłów oraz ich powierzchniowa modyfikacja w celu uzyskania materiałów o specjalnych właściwościach, na przykład sorpcyjnych, izolacyjnych czy dekoracyjnych.
Kategorie
inżynieria materiałowa
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
Uczelnia
Politechnika Łódzka