Badanie warunków pracy oraz stanu technicznego urządzeń wytwarzających i przesyłających energię elektryczną

Usługa polega na ocenie stanu technicznego urządzeń pochodzących z przemysłu energetycznego i na specjalistycznych badaniach dotyczących systemów energetycznych. Wyposażenie laboratorium oraz mobilna stacja diagnostyczna pozwalają na diagnozowanie stanu technicznego elementów niekonwencjonalnych elektrowni, co prowadzi do poprawy jakości i bezpieczeństwa pracy urządzeń produkujących energię.
Kategorie
automatyka, elektronika i elektrotechnika
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
Uczelnia
-