Analizy MES

Zapewniamy kompleksowe usługi badawcze i inżynieryjne, począwszy od procesu projektowego aż po wytwórstwo materiałów. Przeprowadzamy analizy i symulacje metodą elementów skończonych MES, pozwalające na precyzyjne określenie stanu materiału, zarówno całych konstrukcji jak i poszczególnych elementów już na etapie projektowania.
Kategorie
inżynieria lądowa i transport, inżynieria materiałowa, inżynieria mechaniczna
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
Uczelnia
C CUBE P.S.A.