Innowacyjne detektory optyczne

Innowacyjne detektory optyczne W Instytucie Fizyki PAN prowadzone są aktualnie badania nad innowacyjnymi detektorami światła na zakres UV i podczerwieni. Badania te dotyczą zaawansowanych detektorów o przestrajalnym zakresie detekcji, jak również niezwykle tanich i prostych detektorów do komercyjnego użytku, np. w ochronie życia i zdrowia cechujących się bardzo wysoką czułością.
Kategorie
nauki fizyczne
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
Uczelnia
Instytut Fizyki PAN (PACTT member)