Membrany stomatologiczne

Zaprojektowana postać leku zastosowana w kieszonce stomatologicznej ma za zadanie uwalniać substancje czynne w sposób długotrwały. Membrany mają właściwości mukoadhezyjne, a ich powierzchnia ma charakter hydrofilowy, co jest niewątpliwą zaletą dla przyszłego zastosowania w stomatologii.
Kategorie
nauki farmaceutyczne
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Uczelnia
Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytet Medyczny w Łodzi