Kolejowa ruchoma platforma samowykładowcza do przewozu naczep drogowych i innych ładunków toczonych

Transfer naczep na platformę odbywa się wyłącznie: na kołach, bez cofania, przy udziale siodłowych ciągników drogowych. Platforma z naczepą ze stałej rampy najazdowej przesuwana jest na wagon kolejowy, dzięki znajdującemu się na nim napędowi. Przeładunki mogą odbywać się pod trakcją elektryczną. Wykorzystując wynalazek można zbudować w pełni efektywny i elastyczny intermodalny system transportowy.
Kategorie
inżynieria lądowa i transport
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
Uczelnia
-