Autonomiczny System Pomiarowy „Free Geodetic Surveys - 3D”

Technologia łączy dwie techniki: geodezyjną i fotogrametryczną w jeden system na smartfonie. Technologia FGS-3D polega na pomiarze geodezyjnym za pomocą zdjęć ukośnych (dowolnie zorientowanych) wykonanych w aplikacji. Aplikacja umożliwia wskazywanie punktów do pomiaru i uzyskiwanie współrzędnych 3D tych punktów. Efektem będzie ograniczenie do minimum ilości wykonywania pomiarów geodezyjnych.
Kategorie
inżynieria lądowa i transport, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
Uczelnia
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie