Autonomiczny System Pomiarowy "Total Free Station„ (ASP-TFS)

System zbudowano poprzez integrację Bezzałogowego Systemu Latającego (UAV) z Total Station. Takie połączenie umożliwia integrację Total Station z autopilotem Pixhawk. Wynalazek umożliwia sterowanie i rejestrowanie lotu UAV za pomocą Total Station w lokalnym układzie współrzędnych, a także wykonywanie misji bez łączności GPS. Efektem jest dziesięciokrotne podniesienie dokładności pozycjonowania.
Kategorie
inżynieria lądowa i transport
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
Uczelnia
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie