Edolando - LMS – Learning Management System

Platforma e-learningowa na której zarządzasz uczestnikami, wiedzą, materiałami szkoleniowymi różnego typu i kontrolujesz cały proces szkoleniowy. Twoja przestrzeń do zarządzania wiedzą, uczestnikami i komunikacją. Przydzielaj dostępy do kursów. Twórz grupy szkoleniowe i ścieżki kształcenia. Udostępniaj materiały edukacyjne. Monitoruj aktywności i postępy. Organizuj spotkania na żywo.
Kategorie
informatyka techniczna i telekomunikacja
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
Uczelnia
RDS FUND Sp. z o.o.