Analiza ryzyka eksploatacji złożonych obiektów technicznych z uwzględnieniem ich oddziaływania na środowisko oraz zapobiegania zdarzeniom niepożądanym

Analiza ryzyka eksploatacyjnego złożonych systemów technicznych takich jak: statki, instalacje produkcyjne, górnicze, chemiczne i procesowe. Analiza obejmuje modelowanie i ocenę przyczyn i skutków zdarzeń niepożądanych, incydentów, wypadków i katastrof; ocenę probabilistyczną oddziaływania na środowisko; opracowanie wytycznych w zakresie poprawy niezawodności, bezpieczności i bezpieczeństwa.
Kategorie
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
Uczelnia
-