Algorytmy rejestracji, przetwarzania i analizy danych ze spektroskopii NMR

Spółka Spektrino wdraża do praktyki laboratoryjnej nowatorskie metody spektroskopii Jądrowego Rezonansu Magnetycznego (NMR). Naukowcy związani ze Spektrino od dekady tworzą rozwiązania służące uzyskaniu widm wysokiej rozdzielczości przy użyciu technik wielowymiarowych, dyfuzyjnych i czasorozdzielczych.
Kategorie
nauki chemiczne, nauki fizyczne
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
Uczelnia
-