Nanokatalizator Re/SiO2

Nanokatalizator umożliwia konwersję polioli z ketononami do 1,3-dioksolanów w ekologicznym niskotemperaturowym i bezrozpuszczalnikowym procesie syntezy. Selektywność syntezy w zależności od układu poliol - keton ponad 91 %. Potencjalne zastosowanie produktów syntezy jako: dodatki do paliw oraz penetranty poprawiających przenikanie substancji biologicznie aktywnych przez części nadziemne roślin.
Kategorie
nauki chemiczne
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
Uczelnia
Uniwersytet Śląski w Katowicach