Kapilara do oznaczania rodnika melaniny in vivo metodą EPR z wykorzystaniem modelu embrionów danio pręgowanego

Nowa metoda prowadzenia badań in vivo na modelach zwierzęcych przy użyciu spektroskopii EPR w paśmie X z wykorzystaniem dedykowanego zestawu badawczego zawierającego innowacyjną kapilarę umożliwiającą pomiary EPR na modelach zwierzęcych. Technologia znajduje zastosowanie w badaniach parametrów biologicznych i/lub fizycznych organizmu modelowego, w tym poziomu rodników melaniny, płynności błony i
Kategorie
nauki medyczne
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Uczelnia
Warszawski Uniwersytet Medyczny