INTELIGENTNY SENSOR PYŁU ZAWIESZONEGO

Czujnik jest narzędziem, za pomocą którego można uzyskać inny produkt, znacznie atrakcyjniejszy dla innego rodzaju nabywcy. Produktem tym są dane i wnioski wynikające z analizy tych danych, do czego dążymy, rozbudowując urządzenie o moduł komunikacyjny w celu włączenia go do sieci w modelu IoT. Możemy tu myśleć o predykcjach szeregów czasowych.
Kategorie
nauki o Ziemi i środowisku
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
Uczelnia
Politechnika Warszawska, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej