Walcarka skośna sterowana numerycznie

Walcarka skośna sterowana numerycznie służy do walcowania materiału za pomocą trzech ustawionych skośnie rolek stożkowych obracających się z jednakową prędkością w tę samą stronę, mających dodatkową możliwość zbliżania lub oddalania się od siebie w celu redukcji przekroju poprzecznego wsadu. Przy pomocy jednego zestawu rolek skośnych możliwe jest walcowanie wyrobów o różnym kształcie.
Kategorie
inżynieria mechaniczna
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
Uczelnia
Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej