Internetowa Rekrutacja Cudzoziemców

System IRC jest innowacyjnym narzędziem powstałym jako rezultat połączenia doświadczenia pracowników Biura Współpracy Międzynarodowej, obcokrajowców z analitycznym podejściem oraz technicznymi umiejętnościami programisty. Celem IRC było stworzenie systemu rekrutacji a nie tylko rejestracji studentów oraz zapewnienie przyjaznej, szybkiej i niezawodnej obsługi zagranicznych kandydatów na studia.
Kategorie
informatyka techniczna i telekomunikacja
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
Uczelnia
Uniwersytet Wrocławski