METODA OCHRONY ROŚLIN NACZYNIOWYCH PRZED BAKTERYJNYMI PATOGENAMI

Technologię stanowi sposób ochrony roślin istotnych gospodarczo, w szczególności roślin naczyniowych, przed patogenami bakteryjnymi poprzez bezpośrednie traktowanie nasion tych roślin zimną plazmą atmosferyczną. Plazma ta jest generowana w piórze plazmowym, w wyniku inicjowania wyładowań barierowych.
Kategorie
rolnictwo i ogrodnictwo
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk rolniczych
Uczelnia
Uniwersytet Gdański