Biotest całkowitej ekotoksyczności w 3 fazach: rozpuszczonej, zawieszonei i osadzie (Opracowana technologia powstała w dwóch jednostkach: Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w Częstochowie i CBMiM PAN w Łodzi)..

Przedmiot technologii: pomiar całkowitej ekotoksyczności dowolnej substancji, szczególnie hydrofobowej, w tym leków we wszystkich trzech fazach, w których ta substancja może występować, t.j. jako substancja rozpuszczona w roztworze wodnym, jako substancja zawieszona w roztworze wodnym oraz jako substancja nierozpuszczona z wykorzystaniem bakterii bioluminescencyjnych i technologii Microtox®.
Kategorie
nauki farmaceutyczne, nauki medyczne, nauki o Ziemi i środowisku
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
Uczelnia
Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk