HUGO – innowacyjna technologia przedsiewnego naświetlania nasion oraz powschodowego naświetlania roślin

Zaproponowana technologia to innowacja produktowa: w pełni zintegrowany pojazd samojezdny do naświetlania roślin w początkowych fazach wzrostu wraz z możliwością stosowania punktowo zabiegów związanych z opryskiem i dokarmianiem dolistnym. Technologia będzie wyposażona w zintegrowany system wizyjny służący do detekcji chorób grzybowych w uprawach polowych.
Kategorie
rolnictwo i ogrodnictwo
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk rolniczych
Uczelnia
HUGO Green Solution sp z o.o.