Aplikacja mobilna do diagnostyki minimalnej encefalopatii wątrobowej u pacjentów z marskością wątroby - LiverBrain

Aplikacja mobilna, zawierająca zestaw testów do rozpoznawania minimalnej encefalopatii wątrobowej u pacjentów z marskością wątroby. Jest to nowatorskie narzędzie do diagnozowania, monitorowania i oceny efektów leczenia tej choroby. Encefalopatia wątrobowa charakteryzuje się występowaniem różnorodnych, potencjalnie odwracalnych zaburzeń neurologiczno-psychiatrycznych o zmiennym nasileniu.
Kategorie
informatyka techniczna i telekomunikacja, nauki o zdrowiu
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Uczelnia
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie