Adaptive Food Systems Accelerator ‒ Research Centre

W obszarze technologii żywności i żywienia interesują nas szczególnie innowacyjne procesy przetwórcze w przemyśle spożywczym, żywności wysokiej jakości oraz problemów zapewnienia żywności rosnącej populacji ludzi. Bliska jest nam tematyka dynamicznie rozwijającego się rynku lokalnego produkcji żywności wysokiej jakości, rozwój konceptu adaptacyjnych systemów żywnościowych.
Kategorie
technologia żywności i żywienia
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk rolniczych
Uczelnia
Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji oraz Komercjalizacji, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu