Centrum Inteligentnych Systemów Zarządzania

Prowadzimy interdyscyplinarne badania z zakresu wykorzystania sztucznej inteligencji w systemach zarządzania, obejmujące integrację systemów informatycznych zarządzania, zastosowanie technologii kognitywnych w systemach zarządzania, uczenie maszynowe, zarządzanie wiedzą, sztuczne sieci neuronowe, systemy rozmyte i probablistyczne, konflikty wiedzy w wieloagentowych systemach wspomagania decyzji.
Kategorie
nauki o zarządzaniu i jakości
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk społecznych
Uczelnia
Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji oraz Komercjalizacji, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu